Årskongres

OM FORENINGENS ÅRSKONGRES OG TEMADAG

Årskongres 2020

FSSD indbyder til årskongres 1. kvartal 2022 ved kanten af Kolding Fjord på det smukke Kolding Fjord Hotel. Vi håber på fornøjelige dage med vidensdeling, erfaringsudveksling og socialt samvær.

Vær opmærksom på early bird, hvor der er penge at spare ved tidlig tilmelding og betaling. Ved tidlig tilmelding findes desuden chancen for at vinde et gavekort til Hotel Koldingfjord, med overnatning i dobbeltværelse inkl. Café menu for 2 personer.

Deadline for tilmelding ved early bird er d. 28.februar 2020.

Tilmelding på: https://www.conferencemanager.dk/fssd2020

Endeligt program følger, men allerede nu kan vi løfte sløret for noget af indholdet.

Grundet det aktuelle smitte tryk er årskongressen udsat, bestyrelsen vil arbejde på at fastholde et program der lige så spændende og fagligt velfunderet i 2022 som det var planlagt i 2020.

Præliminært Program

Logistik, vare flow og transport mellem Sterilcentral og operationsstue

Der bygges flere nye supersygehus med Genbehandlingsenheder placeret fysisk længere væk, eksempelvis i en Service by. Dette fordre en anden logistik og stiller større krav til planlægningen af flowet af udstyr mellem genbehandlingsenhed og operationsstue.

Fra Region Hovedstaden kommer Funktionsleder for teknisk afdeling Glenn Væsel, og oplyser om – ”Logistik mellem Sterilcentral og Hospital”.

Nye EU-direktiver og de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR), stiller krav til kvaliteten af genbehandling, bl.a. pakning, transport, validering, styring og ejerskab af processerne.

Kvalitetschef Mette Helmig fra Rigshospitalet, fortæller om – ”Hvordan håndterer vi kvalitetsmæssigt udfordringer med transporttid” og Ph.d. Karin Bundgaard fra Aalborg Universitetshospital, vil på baggrund af sin forskning fokusere på –”Transport af brugte instrumenter, tørt versus vådt”.

Implementering af de Nationale Infektionshygiejniske retningslinjer (NIR)

Hvordan implementeres de nye NIR lokalt og i regionerne – Vi hører oplæg om, regional implementering af NIR om Genbehandling i Region Nordjylland ved Dorthe Aaen, infektionshygiejnen og om Implementering af NIR for genbehandling af Endoskoper fra Region Syd.

Overgangen til enkeltpakkede implantater og sporbarhed af disse – EUDAMED

I EU-databasen for medicinsk udstyr (EUDAMED), gældende fra 2022, vil der blive sporbarhed af implantater ved hjælp af unik udstyrsidentifikation. Med det nye direktiv kommer man sandsynligvis til at indføre sporbarhed også på små implantater, som plader og skruer.

Dr. Sulisti Holmes, Head of Decontamination & Incident Reporting Investigation Centre, NHS, Skotland – vil give os indblik i, erfarenheder og udfordringer med: – ”Overgangen til enkeltpakkede sterile små implantater i Skotland samt erfaringer fra dekontaminationshændelser pga. udfordrende design af instrumenter”.

Fremtidens Hospitaler

  • Skal fremtidens hospital indrettes som et bedre hotel?
  • Hvor højt skal æstetik og velvære vægtes i det moderne hospitals byggeri?
  • Hvordan tager man overhovedet et nyt ”Super Sygehus” med mange nye arbejdsgange i brug?

Et sygehusbyggeri er en kompliceret størrelse, der involverer mange parter. Ibrugtagning af et nyt sygehus er en udfordring blandt mange. Driftsrådgiver Jesper Tangaard, Sweco, fortæller om,-”Hvordan man tager 200.000 kvm Sygehus i brug”, og Jan Mottlau fra Niras, i samarbejde med Henrik Stengaard-Pedersen fortæller om –”Smitteoverførsel og design i forhold til nybyggeri”.

Ventilation på hospital

Ny NIR om Ventilation – Overlæge Elsebeth Tvenstrup, CEI kommer og fortæller om NIR om ventilation.

Gruppedrøftelse i plenum

Fremtidens personale bemanding i Sterilcentraler/Genbehandlingsenheder – erfaringer og tanker og opsamling i plenum. – Bestyrelsen FSSD.

*Hel kongresafgift inkluderer overnatning, mad, drik og middags billet

**Én-dag registrering: Hvis du ikke ønsker at deltage på hele kongressen, kan du vælge en én-dags registrering. Ved registrering tilmelding, skriv hvilken dag du ønsker at nærvare. Der er mulighed for tilkøb af Middagsbillet til festmiddagen den 21.april.

Annullering / Fortrydelsesret

Annullering af deltagelse på årskongressen skal ske skriftligt til:(fssd@sekretær.dk). Om en annullering gøres føre eller på den 28.februar, gives refusion af registreringsafgiften og sociale arrangementer, minus 350 Kr. i håndteringsgebyrer. Efter denne dato, eller hvis registranter undlader at deltage i mødet af nogen årsag, gives det desværre ingen tilbagebetaling. Ved uheld ud over selskabets (FSSD) kontrol, afbrydes kongressen (symposiet), registreringsafgiften/deltagerafgiften vil blive refunderet efter fradrag af udgifter på symposiet/kongressen.

Annullering / Fortrydelsesret

Hvis De tilmelder Dem som privatperson, og forudsat at de ikke tilmelder Dem et arrangement i Deres egenskab af erhvervsdrivende eller på vegne af en erhvervsdrivende, kan De fortryde Deres tilmelding efter forbrugeraftalelovens §19.

Fortrydelsesfristen er 14 dage, og fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, De har tilmeldt Dem Konferencen. Fortrydelse kan ikke ske med mindre end 14 dages varsel til arrangements første afviklingsdag.

OBS!!
Tag venligst tage kontakt til kassereren Pia Aagaard
(paha@regionsjaelland.dk / tlf. 56515870 / mobil 23369634)

hvis man som firma gerne vil deltage i kongres 2020 Kolding Fjord med stand

*Hel kongresafgift inkluderer overnatning, mad, drik og middags billet

**Én-dag registrering: Hvis du ikke ønsker at deltage på hele kongressen 21-22.april, kan du vælge en én-dags registrering. Ved registrering tilmelding, skriv hvilken dag du ønsker at nærvare. Der er mulighed for tilkøb af Middagsbillet til festmiddagen den 21.april.


Annullering / Fortrydelsesret

Annullering af deltagelse på årskongressen skal ske skriftligt til:  (fssd@sekretær.dk). Om en annullering gøres føre eller på den 28.februar, gives refusion af registreringsafgiften og sociale arrangementer, minus 350 Kr. i håndteringsgebyrer. Efter denne dato, eller hvis registranter undlader at deltage i mødet af nogen årsag, gives det desværre ingen tilbagebetaling. Ved uheld ud over selskabets (FSSD) kontrol, afbrydes kongressen (symposiet), registreringsafgiften/deltagerafgiften vil blive refunderet efter fradrag af udgifter på symposiet/kongressen.

Annullering / Fortrydelsesret

Hvis De tilmelder Dem som privatperson, og forudsat at de ikke tilmelder Dem et arrangement i Deres egenskab af erhvervsdrivende eller på vegne af en erhvervsdrivende, kan De fortryde Deres tilmelding efter forbrugeraftalelovens §19.

Fortrydelsesfristen er 14 dage, og fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, De har tilmeldt Dem Konferencen. Fortrydelse kan ikke ske med mindre end 14 dages varsel til arrangements første afviklingsdag.

 

 

OBS!!
Tag venligst tage kontakt til kassereren Pia Aagaard
(paha@regionsjaelland.dk / tlf. 56515870 / mobil 23369634)

hvis man som firma gerne vil deltage i kongres 2020 Kolding Fjord med stand

*Hel kongresafgift inkluderer overnatning, mad, drik og middags billet

**Én-dag registrering: Hvis du ikke ønsker at deltage på hele kongressen 21-22.april, kan du vælge en én-dags registrering. Ved registrering tilmelding, skriv hvilken dag du ønsker at nærvare. Der er mulighed for tilkøb af Middagsbillet til festmiddagen den 21.april.


Annullering / Fortrydelsesret

Annullering af deltagelse på årskongressen skal ske skriftligt til:  (fssd@sekretær.dk). Om en annullering gøres føre eller på den 28.februar, gives refusion af registreringsafgiften og sociale arrangementer, minus 350 Kr. i håndteringsgebyrer. Efter denne dato, eller hvis registranter undlader at deltage i mødet af nogen årsag, gives det desværre ingen tilbagebetaling. Ved uheld ud over selskabets (FSSD) kontrol, afbrydes kongressen (symposiet), registreringsafgiften/deltagerafgiften vil blive refunderet efter fradrag af udgifter på symposiet/kongressen.

Annullering / Fortrydelsesret

Hvis De tilmelder Dem som privatperson, og forudsat at de ikke tilmelder Dem et arrangement i Deres egenskab af erhvervsdrivende eller på vegne af en erhvervsdrivende, kan De fortryde Deres tilmelding efter forbrugeraftalelovens §19.

Fortrydelsesfristen er 14 dage, og fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, De har tilmeldt Dem Konferencen. Fortrydelse kan ikke ske med mindre end 14 dages varsel til arrangements første afviklingsdag.

 

 

OBS!!
Tag venligst tage kontakt til kassereren Pia Aagaard
(paha@regionsjaelland.dk / tlf. 56515870 / mobil 23369634)

hvis man som firma gerne vil deltage i kongres 2020 Kolding Fjord med stand

ÅRSKONGRES 2020 TILMELDING

Her kommer der snarest et link, så du tilmelde dig til vores årskongres 2020 Koldind Fjord.

Dato og pris for deltagelse, eksklusive moms

Kongresafgift:

  1. Tidlig tilmeldelse: fremtil 28.februar 2.700 Kr.
  2. Standard tilmeldelse: 1.marts – 27 september 3.100 Kr.
  3. Sen tilmeldelse: 28 september og frem 3.400 Kr.

Prisen inkluderer kaffe og morgenbrød, formiddagskaffe, frokost inkl. 1 vand og kaffe, eftermiddagskaffe og hjemmebag, 3 retters middag fastsat af chefkokken og 2 glas vin, kaffe efter middagen, overnatning i enkeltværelse, morgenbuffet, formiddagskaffe, frokost inkl. 1 vand og kaffe, kaffe og hjemmebag, vand fra tappeanlæg og frugt.

Tilmelding for en dags deltagelse*:

  1. Tidlig tilmeldelse: fremtil 28.februar 1.000 Kr.
  2. Standard tilmeldelse: 1.marts – 27 september 1.200 Kr.
  3. Sen tilmeldelse: 28 september og frem 1.400 Kr

*Én-dag registrering: Hvis du ikke ønsker at deltage på hele kongressen 21-22.april, kan du vælge en én-dags registrering. Ved registrering tilmelding, skriv hvilken dag du ønsker at nærvare. Der er mulighed for tilkøb af Middagsbillet til festmiddagen den 21.april.

Annullering / Fortrydelsesret
Annullering af deltagelse på årskongressen skal ske skriftligt til:(Pia Aagaard (kasserer): paha@regionsjaelland). Om en annullering gøres før eller på den 28.februar, gives refusion af registreringsafgiften og sociale arrangementer, minus 350 Kr. i håndteringsgebyrer. Efter denne dato, eller hvis registranter undlader at deltage i mødet af nogen årsag, gives det desværre ingen tilbagebetaling. Ved uheld ud over selskabets (FSSD) kontrol, afbrydes kongressen (symposiet), registreringsafgiften/deltagerafgiften vil blive refunderet efter fradrag af udgifter på symposiet/kongressen.
Annullering / Fortrydelsesret
Hvis De tilmelder Dem som privatperson, og forudsat at de ikke tilmelder Dem et arrangement i Deres egenskab af erhvervsdrivende eller på vegne af en erhvervsdrivende, kan De fortryde Deres tilmelding efter forbrugeraftalelovens §19.
Fortrydelsesfristen er 14 dage, og fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, De har tilmeldt Dem Konferencen. Fortrydelse kan ikke ske med mindre end 14 dages varsel til arrangements første afviklingsdag.

OBS!!
Tag venligst tage kontakt til kassereren Pia Aagaard
(paha@regionsjaelland.dk / tlf. 56515870 / mobil 23369634)

hvis man som firma gerne vil deltage i kongres 2020 Kolding Fjord med en stand

Tidligere årskongresser

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.