Generalforsamling 

JVF. foreningens vedtægter afholdes der generalforsamling 1 gang årligt.

Dette varsles med 8 uger

Ændringsforslag skal være bestyrelses i hænde senest 14 dage før forsamlingen.

Læs eventuelt mere under vedtægter